Thực trạng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam trong xây dựng

Thực trạng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam trong xây dựng

Cập nhật 13/10/2015

Tin Khác

Từ những năm 60, để quản lý và thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình, đảm bảo khả năng sử dụng, tính tương thích, tính đổi lẫn, sức khoẻ, an toàn, bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí lao động… trong lĩnh vực xây dựng, Việt Nam đã ban hành tiêu chuẩn...

Xem chi tiết