Bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai

Bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai

Cập nhật 13/10/2015

Thông Tin Đầu Tư

(Xây dựng ) – Bộ Xây dựng vừa phúc đáp Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đề nghị hướng dẫn áp dụng các quy định pháp luật về bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai. Theo Bộ Xây dựng: Về việc thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán: kể từ ngày 01/7/2015 khi Luật Kinh doanh bất động sản...

Xem chi tiết