banner thumb

Công Ty Thành Viên

Công Ty Thành Viên

Các văn phòng và công ty thành viên, liên doanh

Đối Tác

  • DonaCoop
  • KEPPEL LAND
  • VinaCapital
  • Yên Bình
  • MB Bank
  • AECOM
  • Nikken Sekkei
  • CBRE
  • GHD